Mọi chi tiết xin liên hệ chúng tôi dưới đây:

Bít Lưng Case

  • Địa chỉ: Công viên phần mềm Quang QTSC Building 1, Trung, P Q.12, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Email: bitlungcase.fpt@gmail.com
  • Số điện thoại:  0376248945 (Mr Long)  0937340126 (Mr Bảo)
  • Website: bitlungcase.com